ap6080

Fuji Xerox 6080/7080

รายละเอียดสินค้า

ap6080

1. ความเร็วในการถ่ายเอกสารสูงสุดถึง 65/75 หน้าต่อนาที

2.ความละเอียด 2400×1200 dpi

3. ถ่ายเอกสารและรวมสำเนาเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยฟังก์ชั่น Build Job

4. ความสามารถในการวางต้นฉบับสูงถึง 250 แผ่นต่อนาที

5.รองรับกระดาษขนาด A3 และขนาดกระดาษ 52-250 gsm.

6. Bated Stamping ฟังก์ชั่นในการทำหมายเหตุประกอบที่คุณสามารถปรับแต่งได้เอง

7. การพิมพ์ : สุดยอดของการพิมพ์ในทุกๆด้านที่คุณต้องการ

8. พิมพ์ได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้ไดร์ฟเวอร์ Secure IPP

9.สแกนเป็นไฟล์ต่าง ๆ ได้หลายหลายรูปแบบ และสามารถส่งทางอีเมล์ให้ผู้รับหลายๆ ปลายทาง