ว่าด้วยเครื่อง Xerox 4112

sale 7gunoaบทความเครื่องถ่ายเอกสาร

10980749_330967807101785_5135202619555027508_n

การแข่งขันของเครื่องถ่ายเอกสารระบบขาว-ดำ ระหว่าง P2101s กับ 4112 ว่าด้วยเรื่องประสิทธิภาพของงาน

* 4112 ถ่ายเอกสาร/ปริ้นท์ ได้ด้วยความเร็ว 110 แผ่นต่อนาที

* Buyers Lab ได้ทำการประเมินแล้วว่า 4112 นั้นมีประสิทธิภาพในการถ่ายเอกสารด้วยความเร็วต่อนาทีที่เหนือกว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่อยู่ในระดับเดียวกัน (Canon IR105, Oce2110, Bizhub920 และ Richo2105)

* 4112 ยังใช้ระบบของการผสมผสานหมึกแบบ high gloss (EA-GH) ซึ่งมีผลทำให้คุณภาพของงานที่ออกมาดีกว่าการใช้หมึกสีดำแบบทั่วไปในเครื่องแบบเดียวกันและยังช่วยยืดอายุของงานที่ออกมาได้ดีกว่าด้วย

* 4112 เป็๋นระบบเดียวที่สามารถป้อนงานในช่องใส่เอกสารด้านบนได้วูงสุดถึง 250 แผ่น และยังมีระบบหัวสแกนอ่านแบบสองหัว (สามารถอ่านเอกสารสองหน้าได้ด้วยการสแกนเพียงครั้งเดียว) ซึ่งการทดสอบจาก Buyers Lab จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า 4112 จะเน้นที่เรื่องของความเร็วที่มากกว่าในรุ่นเดียวกัน (มากกว่า 100 แผ่นต่อนาที) สิ่งที่ 4112 ยังสามารถทำได้อีกคือการสแกนสี ซึ่งใช้หลักการเดียวกันกับ Free Flow Scan665

* 4112 ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องเพียง 5 นาที

* สามารถใส่กระดาษขนาดใหญ่ (13″ x 19″) ในช่องป้อนกระดาษ (By pass) ได้มากถึง 250 แผ่น เมื่อเทียบกับเครื่องรุ่นเดียวกัน

* ความละเอียดในการปริ้นท์อยู่ที่ 2400 x 2400 dpi และ 600 x 600 dpi สำหรับการถ่ายเอกสาร

* หมึกแบบ EA – GH ของรุ่น 4112 สามารถรองรับงานได้มากถึง 80000 แผ่นต่อการเติมหมึกแต่ละครั้ง ซึ่งของคู่แข่งสามารถรองรับได้เพียง 22000 – 60000 แผ่น เท่านั้น และคุณยังสามารถทำการเปลี่ยนหมึกในขณะที่เครื่องยังทำงานอยู่ได้

* 4112 ยังสามารถเติมกระดาษได้ในขณะที่เครื่องยังทำงานอยู่ โดยไม่กระทบต่องงานที่กำลังทำ

* Xerox เป็นผู้ผลิตเพียงเจ้าเดียวในอุตสาหกรรมนี้ที่เรากล้ารับรองความพึงพอใจ

 

CR> by fbo.gov

sale 7gunoaว่าด้วยเครื่อง Xerox 4112