การเลือกใช้เครื่องถ่ายเอกสารแบบมัลติฟังก์ชั่น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในองค์กร

sale 7gunoaบทความเครื่องถ่ายเอกสาร, เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ลดค่าใช้จ่ายในองค์กร ด้วยระบบ Control System

             การใช้เครื่องถ่ายเอกสารจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้อย่างไร เรามี Control system ในเครื่องถ่ายเอกสารแบบมัลติฟังก์ชั่น ที่นอกจากจะทำงานได้หลากหลายทั้งฟังก์ชันการทำงานของ Copy , Print , Scan และ Fax แล้ว แล้วเครื่องยังมีคุณสมบัติควบคุมการทำงานเอกสารเหล่านั้นได้อีกด้วย

busimess

      ในระบบนี้สามารถทำอะไรได้บ้าง

 

1.รายงานปริมาณการใช้งานพิมพ์/ถ่ายเอกสาร/สแกน สามารถดูได้ว่า เครื่องไหนสั่งพิมพ์งานไปในปริมาณเท่าไหร่ ทั้งรายวัน รายเดือน เพื่อนำตัวเลขมา       คำนวนการใช้งาน และวางแผนการใช้งานพิมพ์ได้อย่างรัดกุม และมีประสิทธิภาพ ไม่สูญเสียกระดาษโดยที่ใช้แล้วต้องทิ้งไป

2.สร้างระบบความปลอดภัย เครื่องสามารถตั้งรหัสการใช้งานเพื่อการเข้าถึงงานพิมพ์ในงานที่ต้องการความปลอดภัย หรือเป็นความลับ และยังเป็นการจำกัดผู้ใช้งานตามความต้องการได้อีกด้วย ป้องกัน ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้อื่นแอบมาใช้งาน ทำให้สูญเสียทรัพยากรโดยใช่เหตุ

3.รองรับทำงานแบบ Network Administrator สามารถ Scan งานและแชร์ไฟล์ไปยัง PC เครื่องอื่นๆ ได้ สามารถรองรับได้ทั้งไฟล์ .jpg, .pdf, tiff, .edw, .xps, ect  นอกจากนี้ยังสามารถ scan งานเพื่อส่งไปยัง Email ผู้รับโดยตรงได้ ทำให้ประหยัดเวลาการทำงานภายในสำนักงาน มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 ประโยชน์ที่ได้รับ Benefit

-ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อทั้งเครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องปริ้นท์, เครื่องสแกน และเครื่องแฟ็กซ์ แทนที่จะต้องมีหลายๆ เครื่อง ปัจจุบันเครื่องถ่าย       เอกสารได้ผสมผสานการทำงานทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันแล้วยังมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นอีกด้วย

-ประหยัดทรัพยากร ทั้งกระดาษและหมึกพิมพ์ ลดการสูญเสียโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นการช่วยโลกประหยัดพลังงานสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง

-สามารถจัดการเอกสารได้อย่างเป็นระบบด้วยการสแกนงานเก็บไว้เป็นโฟลเดอร์ ลดการใช้งานกระดาษ และสามารถสืบค้นหาเอกสารได้รวดเร็วช่างเซเว่นกัน

      เครื่องถ่ายเอกสารแบบมัลติฟังก์ชั่นนี้เหมาะกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสำนักงานทั่วไปที่ทำงานบนเครื่อง Server หรือมีการทำงานแบบ Network Administrator

เทคโนโลยีที่ก้าวไกลนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของคนในสังคมยุคปัจจุบัน เพียงแต่เราต้องรู้จักเรียนรู้และใช้งานให้เหมาะสมกับคุณสมบัติเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดภายในองค์กร

และปัจจุบันก็ยังมี บริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับสำนักงาน ทั้งเครื่องสี และขาวดำ พร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำการใช้งานและบริการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

เขียนโดย…ทีมเซเว่นกัน 4.0

 

sale 7gunoaการเลือกใช้เครื่องถ่ายเอกสารแบบมัลติฟังก์ชั่น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในองค์กร